Kids

Welkom bij de RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

De school telt  ± 550 leerlingen, verdeeld over 20 groepen. In totaal 46 personen werken met plezier met en voor deze leerlingen. Vanaf het begin is SWS Emmaüs een "school in beweging". De school werkt systematisch aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Nieuwe werkwijzen, methodes en materialen worden ingezet om ons onderwijs te optimaliseren. Kwaliteitszorg staat hoog in ons vaandel.

 

 • Kindgericht
  We willen de kinderen positief benaderen, stimuleren, motiveren en uitdagen, om zodoende hun capaciteiten en mogelijkheden optimaal te benutten. Tevens willen wij de kinderen, binnen bepaalde kaders en met diverse materialen en leermiddelen, de ruimte geven om zelf te onderzoeken en te ontdekken.
 • Goed onderwijs
  SWS Emmaüs draagt zorg voor kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen. Onze leerkrachten zijn betrokken, bevlogen, gemotiveerd, deskundig en ontwikkelen zich voordurend. Zij inspireren, stimuleren en motiveren de leerlingen en dagen hen uit tot optimale prestaties. 

   

 • Veiligheid
  SWS Emmaüs is een veilige, plezierige en stimulerende omgeving voor zowel leerlingen, de ouders als het team. Sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij besteden aandacht aan de sociale-emotionele ontwikkeling en proberen pestgedrag te voorkomen (o.a. Kanjertraining). 
 • Geluk en plezier
  Wij streven ernaar dat de leerlingen zich gelukkig en trots voelen en dat zij vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoetzien. 

   

   

   

 • Respect
  SWS Emmaüs heeft respect hoog in het vaandel. Respect voor elkaar en respect voor materialen.

  Vanuit de Kanjertraining wordt er veel aandacht besteed aan een goede omgang met elkaar, waarbij respect voor leraar en leerling belangrijk is.

  Ook op een goede manier omgaan met materialen, de leefomgeving en respectvol gedragen tijdens uitjes zien wij als vormen van respect.

  We kijken hierbij naar – nog te ontwikkelen vaardigheden – waarbij kinderen (en volwassenen) mogen leren.

Nieuws

Preview foto
Vakantie
22 jul 2019 - We wensen u  en de kinderen een heel fijne zomervakantie!

Preview foto
Wisseldag
01 jul 2019 - Op woensdag 10 juli houden we de jaarlijkse wisseldag.

Op deze dag gaan alle kinderen vanaf groep 2 kennis maken met hun nieuwe leerkracht en soms zelf met hun nieuwe groep. Ook de kleuters van de startgroep en de kinderen die in het nieuwe schooljaar op de Emmaüs starten, komen deze morgen kennis maken.

We doen deze morgen dus even alsof het volgend schooljaar is.

De “nieuwe” kinderen hebben een uitnodiging voor de wisseldag ontvangen.
Lees meer ›


Preview foto
Emmaüs in Transitie
22 feb 2019 - Wij zijn als Emmaüs altijd in ontwikkeling.

Sinds dit schooljaar (2018-2019) doen wij mee aan de teammaster 3TO https://www.hsleiden.nl/opleiden/opleidingen/teammaster-transitie-in-onderwijs-met-technologie/index 

 

Wij willen met onze kinderen, teamleden en ouders een transitie doormaken naar toekomstgericht onderwijs.

U leest hier meer over in onze nieuwsbrieven en wij zullen u ook op andere manieren gaan betrekken. Dinsdag 14 mei zal er een informatieavond zijn, u komt toch ook?


Laatste fotoalbum: Foto illusie tijdens de KV creadag