Kids

Welkom bij de RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

De school telt  ± 550 leerlingen, verdeeld over 20 groepen. In totaal 52 personen werken met plezier met en voor deze leerlingen. Vanaf het begin is SWS Emmaüs een "school in beweging". De school werkt systematisch aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Nieuwe werkwijzen, methodes en materialen worden ingezet om ons onderwijs te optimaliseren. Kwaliteitszorg staat hoog in ons vaandel. Meer informatie vindt u hier in onze schoolgids en onze plannen vindt u hier in het schoolplan.

 

 • Kindgericht
  We willen de kinderen positief benaderen, stimuleren, motiveren en uitdagen, om zodoende hun capaciteiten en mogelijkheden optimaal te benutten. Tevens willen wij de kinderen, binnen bepaalde kaders en met diverse materialen en leermiddelen, de ruimte geven om zelf te onderzoeken en te ontdekken.
 • Goed onderwijs
  SWS Emmaüs draagt zorg voor kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen. Onze leerkrachten zijn betrokken, bevlogen, gemotiveerd, deskundig en ontwikkelen zich voordurend. Zij inspireren, stimuleren en motiveren de leerlingen en dagen hen uit tot optimale prestaties. 

   

 • Veiligheid
  SWS Emmaüs is een veilige, plezierige en stimulerende omgeving voor zowel leerlingen, de ouders als het team. Sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij besteden aandacht aan de sociale-emotionele ontwikkeling en proberen pestgedrag te voorkomen (o.a. Kanjertraining). 
 • Geluk en plezier
  Wij streven ernaar dat de leerlingen zich gelukkig en trots voelen en dat zij vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoetzien. 

   

   

   

 • Respect
  SWS Emmaüs heeft respect hoog in het vaandel. Respect voor elkaar en respect voor materialen.

  Vanuit de Kanjertraining wordt er veel aandacht besteed aan een goede omgang met elkaar, waarbij respect voor leraar en leerling belangrijk is.

  Ook op een goede manier omgaan met materialen, de leefomgeving en respectvol gedragen tijdens uitjes zien wij als vormen van respect.

  We kijken hierbij naar – nog te ontwikkelen vaardigheden – waarbij kinderen (en volwassenen) mogen leren.