Kids

Vakanties

Schoolvakanties voor de schooljaren tot en met 2025 zijn al gepland. U vindt de PDP met het rooster van 2022 t/m 2025 onderaan deze pagina.

De zomer-, kerst-, en een week meivakantie worden vastgesteld door het ministerie van OCW. Voor de overige vakanties (herfst-, en voorjaarsvakantie) geeft het ministerie adviesdata. Zuid-Holland valt in de regio 'Midden'. Zie de website van het ministerie van OCW. 

De vakantieroosters hieronder zijn vastgesteld in overleg met alle schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. 

Wanneer er wordt afgeweken van de adviesdata van het ministerie gebeurt dat omdat wij in Haaglanden proberen om vakanties evenwichtig te spreiden over het schooljaar. 

Het vakantierooster is voor de gehele regio Haaglanden gelijk en loopt grotendeels parallel met dat van het voortgezet onderwijs. 

   

Vakanties 2021-2022 

Herfstvakantie 

Maandag 

18.10.2021 

vrijdag 

22.10.2021 

  

  

Kerstvakantie 

Maandag 

27.12.2021 

vrijdag 

07.01.2022 

  

  

Voorjaarsvakantie 

Maandag 

28.02.2022 

vrijdag 

04.03.2022 

  

  

Goede vrijdag+Pasen 

Vrijdag     

15.04.2022 

maandag 

18.04.2022 

  

  

Meivakantie 

Maandag 

25.04.2022 

vrijdag 

06.05.2022 

  

  

Hemelvaartsdag 

Donderdag 

26.05.2022 

vrijdag 

27.05.2022 

  

  

Pinksteren 

Maandag 

06.06.2022 

  

  

  

  

Zomervakantie2022 

Maandag 

11.07.2022 

vrijdag 

19.08.2022 

  

  

 

Studiedagen: 

- Maandag 27 september 2021

- Donderdag + vrijdag 4 & 5 november 2021

- Dinsdag 15 februari 2022

- Woensdag 25 mei 2022

 

Teamdag:

- Vrijdag 10 juni 2022 

 

's Middags vrij op de vrijdagen: 

- Vrijdag 3 december 2021

- Vrijdag 24 december 2021

- Vrijdag 25 februari 2022

- Vrijdag 8 juli 2022

 

Alle vakanties en vrije dagen staan in de kalender van Social School. 

 

In het Lucas-vakantierooster staat Prinsjesdag als vrije dag.

Dat geldt alleen voor de scholen in Den Haag.