Kids

Het onderwijs op SWS Emmaüs

Gedurende acht jaren levert de school een grote bijdrage aan het leven van kinderen. Wij willen op de SWS Emmaüs in die periode de mogelijkheden van de kinderen optimaal benutten. Ook hopen wij dat de kinderen de acht jaren op de basisschool als een onvergetelijke periode ervaren.
"SWS Emmaüs" streeft naar het geven van onderwijs in een veilige en uitdagende omgeving. Naast het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel vinden wij het ook erg belangrijk dat kinderen goed kunnen samenwerken. Wij willen de kinderen begeleiden bij het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden en zien het als onze taak elk kind te begeleiden bij het ontplooien van zijn individuele mogelijkheden.

Onze uitgangspunten, visie en missie en een beschrijving van 'het klimaat van de school' vindt u ook op de website.

 

Op de website "Scholen op de kaart" vindt u informatie over alle scholen in Nederland