Kids

Vergaderdata OR

Op deze pagina vindt u de data van de OR vergaderingen. Deze vinden ongeveer 1x per 6 weken op dinsdag- of woensdagavond plaats om 20.00 uur, op school.