Kids

Spelend leren in de groepen 1 en 2

Ons handelen is gericht op het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind. Als een kind zich veilig voelt en zich thuis voelt op school en ontspannen is, staat het open voor de wereld om zich heen en kan hij zich gaan ontwikkelen. De betrokkenheid zal groeien, de kleuter komt tot het maken van zelfstandige keuzes en is betekenisvol bezig. Concentratie en intrinsieke motivatie zullen verbeteren. 

 

Ontwikkeling

In de kleutergroepen willen wij de kinderen allerlei ervaringen op laten doen op zoveel mogelijk ontwikkelingsgebieden zoals muziek, drama, spel, voorlezen, werken met hoeveelheden en getallen etc. Wij willen de kinderen de ruimte geven om te exploreren en te experimenteren. Wij willen de kleuters volop laten ontwikkelen met hun spel. Door het spel meer centraal te stellen werken we ook aan de persoonlijkheidsvorming van de kinderen. Wij willen de kinderen aan de hand van thema ‘s ervaringen en succes laten opdoen op cognitief, motorisch, sociaal en emotioneel gebied. Kleuters ontwikkelen zich optimaal in een rijke leeromgeving, waarbij de kinderen in de gelegenheid worden gesteld om te exploreren, te experimenteren en onderzoekend bezig te kunnen zijn! In de klas worden er verschillende ontwikkelingsmaterialen ingezet als voorbereiding op de cognitieve vakken. 

Bewegingsonderwijs, middels buiten of binnenspel is een vast programmaonderdeel in de kleutergroepen. 

 

Thematisch werken

In alle kleutergroepen wordt hetzelfde thema aangeboden. We werken met thema's die dicht bij de kinderen liggen. Denk aan thema's zoals: het huis, de baby, de auto, de supermarkt etc. Als leerkracht stellen wij tijdens het thema een aantal doelen centraal. Het thema wordt ingeleid middels een 'probleem', de kinderen bedenken zelf oplossingen en gaan hier tijdens het thema mee aan de slag. Kinderen bedenken ook zelf wat zij nodig hebben om het thema te verrijken en werken dit met behulp van de leerkracht uit.

 

Observeren

De leerkrachten in de kleutergroepen brengen de ontwikkeling van de kinderen in beeld door te observeren. Vanuit de observatie volgen en begeleiden wij de kinderen en gaan de dialoog met hen aan. We proberen de kinderen uit te dagen middels gesprekken, materialen en opdrachten op verschillende vakgebieden en we geven de kinderen de mogelijkheid hun eigen keuzes te maken.