Vervanging bij ziekte of verlof

Wij werken met een grotere formatie dan gebruikelijk. De gelden voor ziektevervanging en de werkdrukverlagende middelen hebben wij al ingezet binnen de formatie. Dit betekent in de praktijk dat voor een leerjaar meer dagen beschikbaar komen dan voorheen.

 

In geval van ziekte- of ander verlof van leerkrachten komt er een andere leerkracht voor de groep. Hierdoor zijn wij in staat om zoveel mogelijk een voor de kinderen bekende leerkracht voor het leerjaar te zetten. Als dit niet lukt zoeken wij naar andere oplossingen.

Heel sporadisch lukt het ons niet om een mooie oplossing te vinden en moeten wij aan de noodrem trekken: Dan worden groepen opgedeeld of worden kinderen naar huis gestuurd.