Kids

Waar de Emmaüs voor staat

Mission statement:

“Samen lerend, ieder kind op weg naar zijn eigen top!”

 

Visie

“Samen lerend, ieder kind op weg naar zijn eigen top!”

Dat is voor ons een allesomvattende quote waar wij ook écht voor willen gaan.

Wij willen kinderen voorbereiden op de toekomst, waarbij geluk en plezier, eigenaarschap, talentontwikkeling, kindgericht, veiligheid & respect en uniciteit centraal staan en in allerlei vormen in de school terug komen. Wij gaan ervoor dat het kind samen met leerkrachten, medeleerlingen en ouders, een mooie eigen weg kan bewandelen op weg naar zijn/haar eigen top.

 

Waar staan wij voor? Wat bindt ons?

Wij geloven in onderwijs waar kinderen samen gelukkig kunnen worden. Waar ze een brede basis leren en van daaruit hun eigen talenten en hun eigen persoonlijkheid kunnen ontwikkelen.

Vanuit Christelijke normen en waarden zorgen wij voor een veilige en prettige omgeving waar kinderen, ouders en teamleden graag komen en gaan. Kinderen zijn mede-eigenaar van hun leerproces en ontplooien zich samen met andere kinderen, leerkrachten en ouders. Wanneer wij hier met elkaar voor zorgen, zullen wij samen op voorhand onmogelijk geachte ontdekkingen doen en ons blijven verbazen en verwonderen. Wij vertrouwen op elkaar en geloven in het kind op weg naar een mooie toekomst.

 

Wat zegt dat over ons beeld van kinderen en ouders?

Wij willen kindgericht werken, wat betekent dat wij het kind serieus nemen en kijken naar wat het kind nodig heeft om die weg te bewandelen. Onze kinderen zijn nieuwsgierig, creatief en leergierig en zijn intrinsiek gemotiveerd en mogen fouten maken om hier van te leren. Onze kinderen willen graag uitdaging, zodat zij zich cognitief, sociaal-emotioneel en als persoon verder ontwikkelen. We willen kinderen leren om eigenaarschap te nemen voor hun eigen ontwikkeling en dat zij daarbij ook hun eigen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Ouders zijn hierin belangrijk en wij nemen hen serieus als partner in de driehoek kind-ouders-school en willen vanuit die driehoek het allerbeste realiseren voor elk kind. Naast een belangrijke gesprekspartner, worden zij ook vanuit expertise en talenten betrokken om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden op weg naar hun top. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid kind-ouder-school willen wij elkaar versterken om het best mogelijke mogelijk te maken. Wij geloven in wederzijds vertrouwen om dit met elkaar te doen. 

 

Wat beloven wij onze kinderen en ouders?

Als je op RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs zit dan beloven wij jou dat wij samenwerken, zodat:

 • …. jij met plezier naar school gaat.

 • …. jij gezien wordt en mag zijn wie je bent.

 • …. jij op weg mag naar jouw eigen top.

 • …. jij jezelf, samen met andere kinderen, leerkrachten en ouders mag ontwikkelen.

 • …. jij wordt uitgedaagd op jouw niveau.

 • …. jij fouten mag maken en hiervan mag leren.

 • …. jij jouw talenten gaat ontdekken en ontwikkelen in een veilige omgeving.

 • …. jij school meer ziet dan alleen een plek om te leren.

 • …. jij zorg draagt voor jezelf en de wereld om je heen.

 • …. bij het verlaten van onze Emmaüs, jij klaar bent voor jouw volgende stap.

 

Wat maakt dat wij deze belofte kunnen doen? Waar zijn wij dan zo goed in?

Wij zijn goed in het zien van kinderen en wat een groep kinderen en het individuele kind nodig heeft. Wij creëren een goed pedagogisch klimaat met een prettige sfeer. Van daaruit leggen wij een stevige brede basis voor elk kind en bieden wij ruimte aan kinderen, zodat zij hun eigen keuzes leren en kunnen maken. We geven vrijheid binnen verantwoordelijkheid, waardoor kinderen op een fijne en plezierige manier naar school gaan en hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

 

Als wij deze belofte waar willen maken, waar moeten wij dan extra oog voor hebben?

 • Geluk en plezier

 • Talentontwikkeling

 • Eigenaarschap

 • Kindgericht

 • Veiligheid & respect

 • Uniek mogen zijn

Wij willen elkaar vanuit deze kernwaarden helpen, ondersteunen en stimuleren.

 

Wanneer hebben wij onze belofte ingelost?

Wij hebben onze belofte ingelost als:

 • … kinderen, teamleden en ouders trots over de Emmaüs en onze kinderen praten.

 • … kinderen zichzelf kunnen zijn.

 • … kinderen mede-eigenaar zijn van hun ontwikkeling.

 • … iedereen vanuit die eigen ontwikkeling zijn eigen top kan en mag bereiken.

 • … kinderen, teamleden en ouders graag leren, werken en samenkomen op de Emmaüs.

 • … kinderen de Emmaüs verlaten met een goed gevulde rugzak en klaar zijn voor de toekomst.

 • … in die rugzak kennis, vaardigheden, kwaliteiten en talenten zitten.

 • … kinderen, teamleden en ouders zorg dragen voor elkaar en de wereld om ons heen.

 • … kinderen vol vertrouwen klaar zijn voor de volgende stap.

 • … alle Emmaüsgangers bijdragen aan elkaars geluk.