Kids

Resultaten van het onderwijs

We zijn ons bewust van het gevaar van het publiceren van cijfermateriaal over de resultaten van ons onderwijs. Het is gemakkelijk om foutieve conclusies te trekken uit de cijfers. Vooral bij de cijfers over specifieke leerlingen (A) moet men begrijpen dat beslissingen over zittenblijven, een groep overslaan, begeleiding van buitenaf of verwijzen naar een speciale basisschool, altijd in nauw overleg met de ouders worden genomen. Bij zo'n beslissing staat het belang van het individuele kind voorop.
A Cijfers over specifieke leerlingen

In elke leerjaar zitten +/- 70 leerlingen, op de gehele school +/- 555 op 1 oktober.

 

Zittenblijvers                              Groep  overgeslagen

(inclusief kleuterjaar, groep 2)

   Schooljaar aantal                     Schooljaar        aantal

2016-2017      11                     2016-2017         1

2017-2018      12                     2017-2018         7

2018-2019        8                     2018-2019         1

2019-2020        5                     2019-2020         5

2020-2021        3                     2020-2021         3

Leerlingen met een arrangement (verschillend qua intensiteit en duur):

Schooljaar                 aantal

2016-2017                     11

2017-2018                     13

2018-2019                     11

2019-2020                     10

2020-2021                       8

Verwijzingen speciaal onderwijs of speciale school voor basisonderwijs

Schooljaar.                   aantal

2016-2017                        5

2017-2018                        3

2018-2019                        1

2019-2020                        1

2020-2021                        1