Kids

Verkeersveiligheid

Kinderen leren het meest als zij zelf aan het verkeer deelnemen. Breng daarom uw kinderen zo veel mogelijk lopend of fietsend naar school. Kinderen die in de buurt wonen komen lopend naar school. De ruimte in de fietsenstalling is beperkt. Komt u toch met de auto, parkeer deze dan niet „dubbel". U brengt dan de veiligheid van uw kind en andere kinderen in gevaar. De hele wijk is 30 km gebied geworden. Op het Schadeken, ter hoogte van de school, zijn drempels aangelegd en een "zebra". Ook is er een ononderbroken gele streep. Dit betekent dat u daar zelfs niet mag stoppen.