Inspectie

Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun school onderwijs van voldoende kwaliteit aanbiedt. Daarom is er de onderwijsinspectie, die toezicht houdt op de onderwijskwaliteit van scholen. Daarnaast houdt de inspectie toezicht op de naleving van de wettelijke vereisten, de rechtmatige besteding van middelen, het financieel beheer en de financiële positie van scholen.

 

Ieder jaar kijkt de onderwijsinspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.

 

In 2013-2014 kwam de inspectie langs. U kunt het rapport hieronder downloaden.

In 2017 en 2020 zijn er ook bezoeken geweest van de inspectie.

Dit bezoek is voor het gehele bestuur en ook de Emmaüs is als school bezocht.

Vanuit deze bezoeken is er geen apart rapport voor de Emmaüs gemaakt, maar hebben wij wel goede feedback ontvangen. Veel complimenten over ons onderwijs en de manier waarop wij onderwijs geven aan onze kinderen. Daarnaast is er meegedacht over vraagstukken die ons op dat moment bezighielden.