Kids

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

JGZ verzorgt de preventieve jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Ons werk is erop gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de leeftijd van vier jaar komen kinderen op het consultatiebureau. Daarna vinden de onderzoeken plaats in samenwerking met school. We checken de gezondheid en groei en bieden ouders steun bij de alledaagse zorg voor hun kinderen. U krijgt altijd vooraf informatie over een onderzoek.

 

Gezondheidsonderzoek groep 2

In groep 2 worden kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. De jeugdarts voert een lichamelijk onderzoek uit en er is gelegenheid voor het bespreken van vragen of zorgen over de gezondheid en opvoeding.

 

Spraak-taalonderzoek
Bij peuters is er aandacht voor een goede spraak- en taalontwikkeling. De logopedist van JGZ voert een onderzoek uit bij vijfjarigen, om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken, luisteren, taal, stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Alleen als ouders of de leerkracht aangeven dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en spraakontwikkeling.

 

Gezondheidsonderzoek groep 7

In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder meer over puberteit, pesten en leefstijl. Daarna voert de jeugdverpleegkundige met ieder kind een gesprek: hoe gaat het op school, thuis, met vrienden en de gezondheid? Zijn er bijzonderheden, dan wordt contact met u opgenomen.

 

Vaccinatie

Kinderen van 4 en 9 jaar krijgen een oproep voor een vaccinatie. Deze herhalingsvaccinaties zorgen voor een goede, langdurende bescherming tegen een flink aantal infectieziekten. Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

 

Wetten en regels
In Nederland hebben alle kinderen tot 18 jaar recht op jeugdgezondheidszorg. Wij voeren een wettelijke taak uit, waarbij het belang van ieder kind voorop staat. Meer informatie over onze zorg en werkwijze kunt u lezen op onze website: www.jgzzhw.nl/onze werkwijze.

 

Ondersteuning ouders

Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal goed en zonder problemen. Toch gaat het niet altijd vanzelf. Alle ouders hebben wel eens vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. JGZ ondersteunt ouders bij hun alledaagse zorg. De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering van sommige cursussen en themabijeenkomsten. Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact met ons op.088-054 99 99.

Onze schoolarts: dhr.Frank Nijkamp. Hij is dagelijks te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur.

e-mail: info@jgzzhw.nl

Website: www.jgzzhw.nl

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Opvoeden  en  opgroeien  is  niet  altijd  even  gemakkelijk.  Soms  is informatie, advies of ondersteuning welkom of zelfs nodig. In Leidschendam-Voorburg is één centraal punt voor alle vragen over opvoeden en opgroeien: het centrum voor jeugd en gezin (CJG).

In  het CJG zit veel kennis en ervaring over opvoeden en opgroeien samen onder één dak. Dat heeft twee grote voordelen: snel antwoord op uw vragen en meteen hulp als dat nodig is. Voor info: www.cjg-lv.nl .

 

Een antwoord op al uw vragen

Heeft u vragen over de gezondheid, de groei of de ontwikkeling van uw kind? Wilt u iets weten over de opvoeding van uw kind of over uw zwangerschap? Het CJG weet de weg en weet wie u verder kan helpen. U hoeft het dus niet zelf uit te zoeken. Veel informatie kunt u ook vinden op:  www.cjg-lv.nl.

 

Spel- en Opvoedpunt

In het CJG zit een Spel- en Opvoedpunt. Dat is de plek waar je spelmateriaal kunt lenen. Een bibliotheek voor spelletjes dus. In het Spel- en Opvoedpunt werkt een pedagoog. Zij kan u helpen met vragen over opvoeden of opgroeien.