Diverse documenten MR

Reglement en statuut en Huishoudelijk Reglement van de MR

Lucas Onderwijs bestuurt een aantal scholen, waaronder SWS Emmaüs. Via bovenstaande link komt u terecht op de site van de stichting Lucas Onderwijs. Daarop treft u het reglement en het statuut voor de medezeggenschapsraad van de Lucas basisscholen aan. Lucas Onderwijs heeft voor de MR'en van alle scholen onder haar bestuur een standaard statuut en een standaard reglement vastgesteld. Daarin zijn de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de MR nader beschreven.

Daarnaast heeft de MR een eigen huishoudelijk reglement opgesteld.

 

Huishoudelijk Reglement MR

Bij de downloads hieronder vindt u het huishoudelijk reglement van de MR.

 

Jaarverslagen MR

Van elk schooljaar maakt de MR een jaarverslag. Het verslag van het afgelopen wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar vastgesteld. Het jaarverslag van het afgelopen schooljaar is hier te downloaden: Jaarverslag MR 2019 - 2020