Plusbeleid

Bij ons op school is er de mogelijkheid voor leerlingen vanaf groep 2 t/m 8 om deel te nemen aan de Plusgroep / Sofiegroep. Aan deze groep nemen kinderen deel die naast het normale werk in de klas en het reguliere extra werk meer uitdaging nodig hebben. Deze uitdaging wordt gevormd door het samen werken aan verschillende opdrachten m.b.t. filosofie, Spaans, het maken van rekenpuzzels, mindgames, opdrachten naar aanleiding van kinderboeken e.d. Dit gebeurt eenmaal in de twee weken. De kinderen krijgen dan ook opdrachten die ze in de klas moeten uitwerken. Daarnaast wordt er veel onderwijs op maat gegeven en gezorgd voor voldoende uitdaging op diverse gebieden.

 

 Binnen de Sofiegroep staan 7 doelen centraal:
1. Kinderen gaan met plezier naar school en hebben motivatie voor leren.
2. Kinderen kunnen omgaan met hun ‘zijn’.
3. Kinderen kunnen fouten maken en doorzetten bij moeilijkheden.
4. Kinderen kunnen samenwerken.
5. Kinderen ervaren autonomie.
6. Kinderen kunnen reflecteren op hun eigen handelen.
7. Kinderen hebben inzicht in de werking van de hersenen en kunnen deze inzichten inzetten.

 

De doelen worden aangeboden in de vorm van projecten die vaak gekoppeld zijn aan een thema. Na elke vakantie wisselt het thema. De lesstof bestaat voornamelijk uit verbreding. Daarnaast werken we aan leren leren, mindset, filosoferen en executieve functies als plannen, doorzetten, samenwerken etc. Sofieleerlingen krijgen verrijkingswerk mee, dat in de klas gemaakt moet worden, nadat ze klaar zijn met de reguliere lesstof. Aan dit verrijkingswerk worden eisen gesteld. Na elk thema wordt gekeken of het kind de hulp vanuit de Sofiegroep nog nodig heeft of dat het zijn of haar doelen heeft behaald en verder in de klas kan werken.