Kids

Aantal uren onderwijs

Aantal uren onderwijs

Voor het aantal uren onderwijs per jaar wordt gerekend van 1 oktober tot 1 oktober = 52 weken. 30 september wordt als extra dag gerekend en in een schrikkeljaar 29 september ook. Die dag(en) worden meegeteld als het schooldagen zijn. Leerlingen hebben in acht jaar een wettelijk verplichte onderwijstijd van 7520 uur. Gemiddeld 940 uur per jaar.

Wij zorgen ervoor dat we daaraan voldoen. 

 

Schooljaar 2021-2022

Per week gaan de kinderen in groep 1 t/m 4 24¼ uur naar school
Het schooljaar 2021/2022 telt 52 x 24¼  uur= 1261,00  uur
30 september       5,25  uur+
Totaal  1266,25
Aantal uren vakantie en vrije (mid)dagen =   352.75 uur-
Totale onderwijstijd groepen 1 t/m 4   913,5 uur
 
Leerlingen in de groepen 5 t/m 8 gaan 25¾ uur naar school.
Het schooljaar 2021-2022 telt 52 x 25¾  uur 1339 uur
30 september      5,50 uur+
Totaal 1344,50
Totaal aantal uren vakantie en vrije (mid)dagen =   373,75 uur-
Totale onderwijstijd groepen 5 t/m 8  970,75 uur