Kids

Techniek

We werken met de Techniek Torens. Hierin zitten veel uitgewerkte lessen over de verschillende aspecten van techniek. Er zijn in totaal 3 techniektorens: Voor de onderbouw, voor de middenbouw en voor de bovenbouw. Daarnaast is er gedurende het schooljaar voor ieder leerjaar keuze uit het techniekmenu, krijgt groep 7 een gastles op het Corbulo College en is er aandacht voor programmeren.