Kids

Lezen

De meeste kinderen starten in groep 3 met het leren lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode Lijn 3. Lijn 3 is een combinatiemethode van lezen, spelling, woordenschat en wereldoriëntatie. Binnen de methode wordt uitdaging geboden aan snelle lezers en is er ook aandacht voor de minder snelle lezers. Aan de hand van de software voor zowel het digibord als de leerling computers, werkt iedereen op het niveau dat het best bij hen past.

 

Aansluitend op Lijn 3 wordt gewerkt aan:

-Technisch lezen: In groep 4 en 5 gebruiken we de methode Estafette. Technisch lezen oefenen we in kleine niveaugroepen. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van duo-lezen of tutorlezen. Bij de laatste vorm helpen oudere leerlingen de jonge lezers met lezen.

-Begrijpend lezen; Hiervoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL. Deze methode sluit aan bij de actualiteit.

-Studerend lezen: In onze moderne maatschappij is het belangrijk om Informatie uit allerlei verschillende bronnen te kunnen selecteren, beoordelen, verwerken en toepassen. Deze studievaardigheden oefenen kinderen met de methode Blits.

-Leesbevordering en vrij lezen: Hiervoor hebben we een uitgebreide schoolbibliotheek. Ook schakelen sommige groepen bibliotheekouders in om de klas elke periode van verse boeken te voorzien.

 

De leesvorderingen van de kinderen worden regelmatig bijgehouden door het afnemen van de AVI-toetsen, de Drie Minuten Toets en de Cito Toets begrijpend lezen.