Kids

Huiswerk

Op school willen we kinderen een zodanige werkhouding aanleren dat ze zo zelfstandig mogelijk hun werk kunnen aanpakken. Zelfstandigheid, een goed taakbesef, een goede werkhouding en eigen verantwoordelijkheid zijn ons inziens zaken waaraan niet pas in de laatste twee of drie jaar van de basisschool gewerkt moet worden. We starten hiermee dan ook al zodra uw kind op school komt. Door geleidelijk van de kinderen een steeds grotere mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid te vragen, bereiden we hen voor op het voortgezet onderwijs en uiteindelijk op volwassenheid. We proberen kinderen op school te leren hoe je het best iets kunt leren. Huiswerk bestaat in het begin vooral uit het thuis verzamelen van dingen die ze nodig hebben voor een werkstuk, een spreekbeurt of een boekbespreking. In groep 7 en 8 wordt regelmatig huiswerk opgegeven. In het begin eenmaal per week één opdracht, langzamerhand meer en ook verschillende opdrachten. Hiermee wordt ook aandacht besteed aan het plannen van werk. In bepaalde periodes van het jaar proberen wij door huiswerk te clusteren de situatie na te bootsen, die de leerlingen gaan ervaren in het voortgezet onderwijs.

 

Vanaf groep 7 wordt het agendagebruik actief begeleid en aangeleerd.