Kids

Cijfers over basisvaardigheden

Volgens de inspectie liggen de resultaten van ons onderwijs al jaren op of boven het niveau dat verwacht mag worden. Zie: Inspectie op onze website.

Cito niveaus: I=goed II=voldoende/ruim voldoende III=gemiddelde

                     IV=onder het gemiddelde V=laagst scorende kinderen

Landelijk:       I=20%  II=20%   III=20%   IV=20%   V=20%

Resultaten midden CITO groep 4 t/m 8

 

             

Begrijpend lezen

I

II

III

IV

V

Totaal

   

2017-2018

76

78

55

51

51

312

I/II/III

72.8%

Percentage

23%

23.8%

26%

18.7%

8.5%

100%

IV / V

27.2%

2018-2019

73

60

59

44

28

264

I/II/III 72,8%

Percentage

27,4

22,7

22,7

16,7

10,5

100

IV/V 27,2%

2019-2020

72

56

53

49

42

272

I/II/III

66,3%

Percentage

26,48%

20,5%

19,4%

17,9%

15,8%

100%

IV / V

33,7%

 2020-2021

59 59  54  54  22  268   I/II/III  63,7%

Percentage

22% 21,7% 20% 20,3% 16% 100% iV/V 36,3%

Land. gemiddelde

20% 20% 20% 20% 20%

Resultaten midden

CITO groep 3 t/m 8 

               

 

 

Rekenen

I

II

III

IV

V

Totaal

   

2017-2018

115

107

86

50

43

401

I/II/II

76.8%

Percentage

28.6%

26.8%

21.4%

12.6%

10.8%

100%

IV/V

23.2%

2018-2019

96

66

73

61

41

337

I/II/II 69,8%

Percentage

28,8

19,8

21,2

17,6

12,6

100

IV/V 30,2%

2019-2020

90

79

75

55

41

340

I/II/III

71,8%

Percentage

26,4%

23,2%

22,2%

16,2%

12%

100%

IV / V

28,2%

2020-2021

107

97

55

48

38

345

I/II/III

75%

Percentage

30,9%

27,8%

16,3%

14,4%

10,6%

100%

IV/V

25%

Land gem

20%

20%

20%

20%

20%

100%

   

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Resultaten midden CITO groep 3 t/m 8

               

Spelling

I

II

III

IV

V

Totaal

   

2017-2018

106

85

97

58

56

402

I/II/II

69.6%

Percentage

26.4%

21%

24.2%

14.4%

14%

100%

IV/V

30.4%

2018-2019

79

72

71

63

52

337

I/II/II 66,3%

Percentage

23,4

21,6

21,3

18,4

15,3

100%

IV/V 33,7%

2019-2020

80

62

86

59

53

340

I/II/III

67,2%

Percentage

23,6%

18,2%

25,4%

17,3%

15,5%

100%

IV / V

32,8%

2020-2021

90

83

72

48

52

345

I/II/III

71,4%

Percentage

26,4%

23,6%

21,4%

13,9%

14,7%

100%

IV/V

28,6%

Land gem

20%

20%

20%

20%

20%

100%