Nieuwsbrief 2022-2023 nr. 3 (23-09-2022)

Inhoudsopgave:

 

1. Studietweedaagse

2. Kinderboekenweek

3. Vredesweek

4. Schoolfotograaf

5. Alertheid op vandalisme

6. Bericht uit de MR

7. Bericht van Broodje Emmaüs

     Studie-tweedaagse

    Afgelopen maandag en dinsdag is het team van SWS Emmaüs samengekomen in Wateringen bij Boerderij Dichtbij. Daar hebben we verder gebouwd aan de 6 onderwerpen waar we de laatste jaren en op dit moment mee bezig zijn. 
    
 
     Kinderboekenweek

    Op 5 oktober, op de dag van de leerkracht, start ook de kinderboekenweek. De kinderboekenweek heeft dit jaar als thema 'Gi-Ga-Groen'. We zullen hier op school natuurlijk veel aandacht aan besteden, maar we hopen dat u er thuis ook aan mee wilt doen. 
    
 
     Vredesweek

    De Emmaüs doet actief mee aan de week van de Vrede. Van 17 tot en met 25 september vindt in het hele land de Vredesweek plaats. Dit jaar staat het in het teken van Generatie Vrede: de generatie die burgers verenigt die in actie willen komen voor vrede - over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen.
    
 
     Schoolfotograaf

    We willen u er via deze weg nog even aan herinneren, dat komende week de schoolfotograaf de school bezoekt. 
    
 
     Alertheid op vandalisme

    De laatste weken / weekenden heeft de school te maken gehad met een aantal vandalismegevallen. We hopen natuurlijk op sociale controle, maar onderzoeken tegelijkertijd de mogelijkheid om camera's op te hangen.  

 

    
 
     Bericht uit de MR

    Op 12 september vond de eerste vergadering van de medezeggenschapsraad plaats. De medezeggenschapsraad, ofwel MR, bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. De MR adviseert het schoolbestuur. Voor sommige besluiten is het schoolbestuur verplicht om aan de MR instemming te vragen. De MR vergadert zes keer per jaar. Op de website van de Emmaüs leest u meer over de MR. Daar vindt u ok altijd de stukken die in onze vergaderingen besproken worden. 
    
 
     Broodje Emmaüs

    Ook voor Broodje Emmaüs is het schooljaar weer goed begonnen. Wij proberen het overblijven voor de kinderen zo goed en zo leuk mogelijk te organiseren. 
    
 

Agenda

Bekijk de agenda op de website ›


RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs

Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam

Telefoon: 070-3278018
info@emmaus.lucasonderwijs.nl

Bij Team vindt u alle personeelsleden